جلسه دوم دادگاه علنی پرونده موسوم به مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان

24 بهمن ماه 1396 - 0 : 16


جلسه دوم دادگاه علنی پرونده موسوم به مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان در حضور رئیس و مستشاران شعبه 3 دادگاه کیفری یک کرمانشاه با حضور متهمین، جمعی از شکات و وکلای متهمین و شاکیان ۱۳ هزار نفری این پرونده مطابق وعده رئیس دادگاه در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ 24/11/96 برگزار شد.

 
در این جلسه جمعی از مدعوین و مسئولین استانی و نیز تعدادی از کارشناسان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند.

 
دانيال هودرجي معاون  رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه و سخنگوي  پرونده موسوم به مكتب فرش،گليم وگبه كرمانشاه،بابيان اين  خبر گفت:
 
پس از قرائت آیاتی از کلام وحی و توضیحات و تذکرات رئیس دادگاه ، با تقاضای جمعی از وکلای شکات تعداد ۸ نفر از وکلای 114 گانه شاکیان این پرونده بزرگ به نیابت از همکاران خود و نیز به نيابت ازهمه شکات در جایگاه حاضر شدند  و ضمن بیان استیصال موکلین خود که بعضا به واسطه سوء عملکرد متهمین پرونده در شرایط بغرنج اقتصادی، روحي و حتی اجتماعی قرار گرفته‌اند با تشریح عملیات های مجرمانه متهمین به ویژه متهم ردیف اول که زمینه اضرار و ایراد خسارت های مالی و اجتماعی برای تعداد زیادی از مالباختگان کرمانشاهی شده و با الهام از کیفرخواست تفصیلی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خواستار اعمال کیفر و مجازات ایشان شدند.

 
هودرجي افزود،آخرین وکیل حاضر شده در جایگاه از ورود دستگاه قضایی به پرونده قدردانی کرد و اظهار داشت  اگر این ورود صورت نمی گرفت شاید تابه امروز تعداد مال‌باختگان کرمانشاهی از مرز ۵۰ هزار نفر هم می گذشت.

 
همچنین در جلسه دوم ، مدعی العموم با درخواست از دادگاه خواستار حضور تنی چند از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جایگاه شد و با بیان مدعیات متهم ردیف اول در اظهارات او از این کارشناسان خواست تا به عنوان خبره  و مطلع از حوزه های مورد ادعای متهم اوضاع واقعی را برای شکات، حاضرین و نیز دادگاه تشریح کنند.

سخنگوي پرونده خاطرنشان ساخت در زمان حضور هر کدام از کارشناسان دعوت شده دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با الهام از کیفرخواست مستوفایی که در جلسه اول دادگاه قرائت شد و نیز مستخرج از اظهارات متهم برای تشحیذ افکار حضار و تقریب وجدان قضایی محکمه به واقعیت این اظهارات خلاف، سوالاتی را مطرح کرد که کارشناسان نیز پاسخ دادند.

 
جلسه پس از قریب به ۴ ساعت با دستور رئیس دادگاه متوقف و ادامه آن به روز بعد موکول شد. جلسه بعدی دادگاه در ساعت8:30 روز چهارشنبه 25/11/96 برگزار خواهد شد.

گفتنی است هیأت حاکمه این دادگاه در جلسه از پیگیری متانت آمیز و اعتماد مالباختگان به دادگاه قدردانی کردند و اطمینان دادند در چنین فضایی است که تحقق عدالت ملموس‌تر و عینی تر خواهد بود و اظهار امیدواری کردند که با روند موجود طبعا تعیین تکلیف پرونده سریع‌تر و دقیق‌تر اتفاق بیافتد