نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه: برنامه ها و خدمات دستگاه قضایی استان کرمانشاه که به مردم ارائه می شود قابل تقدیر است.

19 فروردين ماه 1399 - 0 : 8


نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه: برنامه ها و خدمات دستگاه قضایی استان کرمانشاه که به مردم ارائه می شود قابل تقدیر است.

آیت الله علماء در دیدار با دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و کرمی دادستان کرمانشاه، با تقدیر از خدمات و برنامه های ارائه شده توسط دادگستری استان به زندانیان و خانواده های آن ها گفت: باید تلاش شود زندان ها خلوت و تعداد زندانیان کم شود و در اسن راستا انصافاً باید از مدیریت خوب و جامع رئیس کل دادگستری، دادستان و دستگاه قضایی استان تقدیر نمود.
امام جمعه کرمانشاه افزود: باید سعی شود همواره رافت اسلامی در جامعه خصوصاً نسبت به زندانیان و خانوده های آنان لحاظ شود تا مردم فرق بین حکومت اسلامی با ساید حکومت ها را بیشتر درک کنند.
گفتنی است در این دیدار دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گزارشی از برنامه های دستگاه قضایی استان را به اطلاع رساند.
وی گفت: از برنامه های اصلی دادگستری استان گسترش برنامه های آموزشی و فرهنگی به جامعه و خصوصاً به زندانیان و خانواده های آنان می باشد.
توسلی زاده افزود: خوشبختانه کمترین مورد ناامنی در سطح زندان های استان نداشته ایم و همواره در کنار مدیریت زندان ها، به دنبال گسترش رافت اسلامی در سطح استان می باشیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تاکید کرد: با مداقه در احکامی که توسط قضات محترم صادر می شود، گاهی به عنوان آموزش ضمن خدمت، موارد اصلاحی را به آنان اعلام می نماییم.